1. Splošno

Pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu “PP”) veljajo za vse pogodbe, sklenjene preko spletne trgovine www.organicindia.sk

med

AjurShop s. r. o.
Tupolevova 1009/8
851 01 Bratislava-Petržalka
Slovaška
ID: 51117657
TAX ID: 2120599283
VAT ID: SK2120599283

in strankami, ki so potrošniki.

Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel z namenom, ki ga ni mogoče pripisati niti njegovi komercialni niti njegovi neodvisni poklicni dejavnosti.

2. Sprejemanje PP

Stranka sprejema PP in se z njimi strinja takoj, ko odda naročilo. Pogodbeni stranki soglašata z uporabo avstrijskega prava. Če ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče v državi ali je tam zaposlen, je v primeru tožbe zoper njega odgovorno sodišče na občini, ki je mesto prebivališča, začasnega bivališča ali je tam zaposlen; to ne velja za tekoče pravne spore.

3. Klavzula o zavrnitvi

Vključitev naročnikovih pogojev ali pogojev, ki odstopajo od PP, bo zavrnjena, razen če to izrecno potrdi AjurShop s. r. o..

4. Sklenitev pogodbe

4.1. Spletna stran AjurShop s. r. o. na spletni strani www.organicindia.si

Predstavitev izdelkov v naši spletni trgovini ni ponudba v pravnem smislu, temveč spletni katalog naše ponudbe. S klikom na mesto za naročila podate obvezujočo naročlilo za izdelke, ki se nahajajo v vaši nakupovalni košarici. Potrdilo prejema vašega naročila poteka istočasno s potrdilom naročila na vaš elektronski naslov neposredno po oddaji naročila. S potrdilom o naročilu je prišlo tudi do kupne pogodbe.

4.2. Postopek naročanja

V pregledu asortimana spletne trgovine www.organicindia.si lahko kupec izbere želene izdelke s klikom na gumb “Dodaj v košarico”. Izbrano blago se med obiskom stranke na spletni strani www.organicindia.si shrani v nakupovalno košarico. S klikom na gumb “V košarico” poleg blaga, navedenega v nakupovalni košarici, se bo postopek naročila nadaljeval. Na naslednji strani se od stranke zahteva, da se registrira za spletno trgovino, če že ima račun ali se ponovno registrira. Kupec nato izbere mesto dostave in način plačila po svoji izbiri ter vnese podatke, ki so potrebni za izvedbo plačila. Pri izbiri zunanjih plačilnih storitev, kot je PayPal, bo stranka preusmerjena na zunanjo spletno stran ponudnika plačilnih storitev. Pred oddajo naročila bodo podatki, ki so pomembni za naročilo, povzeti v “povzetku naročila”. Stranka lahko še enkrat pregleda svoje podatke v povzetku naročila in jih po potrebi popravi, preden pošlje naročilo s klikom na gumb “Pošlji in plačaj” na AjurShop s. r. o.. S klikom na gumb “Pošlji in plačaj” kupec izdela zavezujočo ponudbo za nakup glede na izbrano blago.

4.3. Potrditev naročila (= sklenitev pogodbe)

AjurShop s. r. o. bo po prejemu naročila poslal elektronsko sporočilo na elektronski naslov, ki ga je navedel kupec in potrdil prejem naročila in ponovil njegovo vsebino (v nadaljnjem besedilu: potrditev naročila). Če AjurShop s. r. o. zavrne pogodbo, bo o tem takoj obvestila stranko po e-pošti.

5. Shranjevanje besedila pogodbe

AjurShop s. r. o. shrani besedilo pogodbe, to je strankinih informacij o postopku naročila, ki ga lahko stranka vidi pod povezavo “Moj račun” in “Moja naročila”. Ne glede na to, AjurShop s. r. o. pošlje potrditev naročila in te pogoje na elektronski naslov, ki ga je navedel kupec.

6. Pravica do odstopa / preklica

Prejeto blago lahko brez obrazložitve vrnete v roku 14 dni z vračilom blaga. Informacije o vračilu lahko najdete tukaj .

Odpoved

Naslednja politika odpovedi velja za pogodbe za blago, ki ga je mogoče poslati v paketu po pošti.

Umik blaga za paketno pošto

Kot potrošnik imate pravico odstopiti od te pogodbe v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Rok za preklic je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in ni prevoznik, nazadnje prevzela blago.

Za uveljavljanje pravice do odstopa se morate obrniti na nas

AjurShop s. r. o.
Tupolevova 1009/8
851 01 Bratislava-Petržalka
Slovaška

E-pošta: info@organicindia.si

z jasno izjavo (na primer pisno, poslano po pošti ali elektronski pošti) o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe.

Uporabite lahko naš obrazec za preklic, kar pa ni pogoj. Da bi ohranili odpovedni rok, je dovolj, da pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe, pred potekom odstopnega roka.

Posledice odpovedi

Če prekličete to pogodbo, smo vam dolžni vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo vseh dodatnih stroškov, ki so nastali z vašo izbiro druge vrste dostave, kjer ni ponujena standardna dostava) in najpozneje v 14 dneh po prejemu vašega obvestila o odpovedi te pogodbe. Za povračilo uporabimo enako vrsto plačila, ki ste ga uporabili za to transakcijo, razen če smo se z vami dogovorili drugače; V nobenem primeru vam ne bomo zaračunali nobene pristojbine za celotno povrnjeno vračilo. Povračila lahko zavrnemo, dokler se blago ne vrne ali dokažete, da je blago vrnjeno nazaj, odvisno od tega, kaj je hitreje.

Blago morate takoj in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih dneh od datuma, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe

AjurShop s. r. o.
Tupolevova 1009/8
851 01 Bratislava-Petržalka
Slovaška

Vračila plačate sami.

Pogodbe o dobavi blaga, ki je proizvedeno po naročilu ali za katerega je proizvodnja ustrezna individualna izbira ali ponudba potrošnika ali je očitno proizvedeno za osebne potrebe potrošnika, ni mogoče preklicati.

Podrobne informacije o vračilih najdete tukaj .

Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za naslednje pogodbe:

  1. Pogodbe za dobavo blaga, ki ni dokončano in katerih proizvodnja je ustrezna individualna izbira ali zagotovitev potrošnika ali ki je nedvomno prilagojena osebnim potrebam potrošnika,
  2. Pogodbe za dobavo blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerih rok uporabe bi bil hitro presežen,
  3. Pogodbe za dobavo blaga, ki ni primerno za vrnitev iz zdravstvenih ali higienskih razlogov, če se po dobavi odpre ali uporablja,
  4. Pogodbe za dobavo blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešan z drugim blagom po dobavi,
  5. Pogodbe za dobavo alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar ga je mogoče dostaviti prej kot 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanja na trgu, na katerega podjetnik nima vpliva.
  6. Pogodbe za dobavo zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zapečateni embalaži, če je pečat po dobavi odstranjen,
  7. Pogodbe za dostavo časopisov, revij ali revij, razen naročniških pogodb.

Konec politike odpovedi

7. Cene

1. Vse cene izdelkov so končne cene; vsebujejo zakonski davek na dodano vrednost (DDV).

2. Možnost napak pri cenah. Če je pravilna cena višja, se vzpostavi stik s stranko; V tem primeru je pogodba mogoča le, če želi kupec kupiti po dejanski ceni. Če je pravilna cena nižja, se zaračuna ta cena.

8. Stroški pošiljanja

1. Poleg navedenih cen se dodajo tudi stroški pošiljanja. Več o znesku stroškov pošiljanja lahko najdete v ponudbah.

Uporabljeni davek na dodano vrednost je vključen v stroške dostave.

2. Pri plačilu po povzetju se plača dodatek za plačilo po povzetju. Ta se ne zaračuna stranki, ampak se plača neposredno dostavljalcu.

9. Pogoji dobave

1. Če ni dogovorjeno drugače, se dostava opravi na naslov, ki ga določi stranka. Dobavljamo tudi v pakirne postaje.

2. Ocenjeni čas dostave je naveden neposredno v nakupovalni košarici. Ob predplačilu se rok dobave začne en dan po prejemu zneska na bančni račun AjurShop s. r. o.. Za plačilo z gotovino ob nakupu ali nakupu računa se rok dobave začne dan po sklenitvi pogodbe. V drugih primerih se obdobje dobave začne en dan po prejemu naročila.

3. AjurShop s. r. o. ni odgovoren, če obstajajo kakršne koli ovire na področju dobaviteljev ali proizvajalcev. Če dostava ali spoštovanje dogovorjenega dobavnega roka zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati AjurShop s. r. o., ima AjurShop s. r. o. pravico do odstopa od pogodbe delno ali v celoti. AjurShop s. r. o. bo takoj obvestil stranko. Zahtevki za odškodnino so v tem primeru izključeni. Obstoječe omejitve dostave obvestijo stranko pred začetkom postopka naročila.

10. Rok zapadlosti in pridržek lastništva

1. Nakupna cena se plača najpozneje ob dobavi blaga.

2. Dobavljeno blago ostane v lasti AjurShop s. r. o. do celotnega plačila.

11. Plačilni pogoji

1. AjurShop s. r. o. sprejema tukaj navedene načine plačila.

2. Ob plačilu z gotovino po povzetju kupec plača stroške odkupa neposredno dostavljalcu. Znesek odkupnih stroškov je odvisen od države dostave. O stroških boste obveščeni pred naročilom.

3. Če plačate s kreditno kartico, bo vaša kreditna kartica bremenjena po zaključku naročila. To se zgodi tudi, če blaga nimamo na zalogi in ga lahko dostavimo le v nekaj dneh. Naš partner za sodelovanje je Besteron.

12. Garancija

1. Če ni določeno drugače, veljajo splošne zakonske določbe.

2. Garancija je izključena v primeru napak, ki jih povzroči stranka. To še posebej velja za nepravilno rokovanje, nepravilno delovanje ali neodobrene poskuse popravila.

3. Skrajšanje roka zastaranja ne velja za odškodnino, ki temelji na skrajno malomarnem kršenju dolžnosti AjurShop s. r. o. ali namerni ali skrajni malomarni kršitvi dolžnosti zakonitega zastopnika ali posrednika AjurShop s. r. o.. Poleg tega skrajšani rok zastaranja ne velja za odškodninske zahtevke zaradi malomarnosti ali namerne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti. Pomembne pogodbene obveznosti so obveznosti, katerih izpolnitev omogoča predvsem pravilno izvedbo pogodbe in na katero se lahko stranka redno sklicuje.

4. Če je blago dostavljeno z očitno škodo pri prevozu, vas prosimo, da o tovrstnih napakah nemudoma obvestite dostavljalca in se čimprej obrnete na nas. Neobstoj pritožbe ali stika nima nikakršnih posledic za zakonske garancijske zahteve potrošnikov in služi le kot pomoč ponudniku pri uveljavljanju zahtevkov do podjetja ali zavarovalnice, ki je bila zavezana dobavi blaga.

5. V kolikor obstaja garancija proizvajalca, mora kupec neposredno uveljavljati zahtevke, ki izhajajo iz tega. Odgovornost AjurShop s. r. o. v okviru garancije je izključena.

13. Izjava o omejitvi odgovornosti

1. Zahtevki za odškodnino kupca proti AjurShop s. r. o. so izključeni, če AjurShop s. r. o. ali njihovi posredniki ne delujejo namerno ali skrajno malomarno.

2. Obveznost za škodo, ki nastane zaradi poškodbe življenja, telesa ali zdravja, zaradi malomarnosti ali namerne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti ali če je v skladu z zakonodajo o odgovornosti proizvajalca ali zaradi krivde po sklenitvi pogodbe ali zaradi drugih kršitev dolžnosti ali odškodninskih zahtevkov za odškodnino za premoženjsko škodo. Pomembne pogodbene obveznosti so obveznosti, katerih izpolnitev omogoča predvsem pravilno izvedbo pogodbe in na katero se lahko stranka redno sklicuje.

14. Pravica do pobota, pravica do zadržanja

1. Stranka ni upravičena do poravnave naših terjatev, razen če so nasprotne terjatve stranke zakonsko določene ali nesporne. Kupec ima pravico do poravnave naših terjatev, če uveljavlja zahtevek za napake ali nasprotne zahtevke iz iste kupne pogodbe.

2. Stranka lahko uveljavlja pravico do hrambe le, če nasprotna tožba temelji na isti kupni pogodbi.

15. Zasebnost

Določbe o varstvu podatkov so vključene v politiko zasebnosti.

16. Spremembe splošnih pogojev / pravice do spremembe

Imamo pravico do enostranske spremembe splošnih pogojev, kolikor je to potrebno za odpravo naknadno nastalih motenj enakovrednosti ali za prilagoditev spremenjenim pravnim ali tehničnim pogojem. Stranko bomo obvestili o spremembi z obvestilom o vsebini spremenjenih predpisov na zadnji znani elektronski naslov stranke. Sprememba postane sestavni del pogodbe, če nam stranka ne nasprotuje pisno ali v pisni obliki v šestih tednih po prejemu obvestila o spremembi vključitve v pogodbeno razmerje.

17. Klavzula o ločljivosti

Če katera koli določba teh pogojev ne bi bila učinkovita, ostane veljavnost preostalih določb nespremenjena.

18. Pogodbeni jezik

Jezik, ki je na voljo za pogodbo je slovenščina.

19. Pogodbeno pravo

Za pogodbeno razmerje se uporablja avstrijsko pravo.

20. Spravni organ in spletno reševanje sporov

Če imate kakršne koli težave, lahko vložite pritožbo prek te platforme in jo obdelate pri neodvisni službi za reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naš e-naslov: info@organicindia.si