Pravilnik o zasebnosti

Izjava o zasebnosti pojasnjuje naravo, obseg in namen obdelave osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu “podatki”), v naši spletni ponudbi in povezanih spletnih mestih, funkcijah in vsebini ter zunanjo spletno prisotnost, kot je naš profil v socialnih omrežjih (v nadaljnjem besedilu: ki se skupaj imenujejo “spletna ponudba”). Kar zadeva uporabljene izraze, kot so “obdelava” ali “odgovornost”, se sklicujemo na opredelitve iz 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vrste obdelanih podatkov

 • Podatki o inventarja (npr. imena, naslovi).
 • Kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke).
 • Podatki o vsebini (npr. vnos besedila, fotografije, videoposnetki).
 • Podatki o uporabi (npr. obiskane spletne strani, zanimanje za vsebino, čas dostopa).
 • Meta / komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).

Kategorije oseb, ki jih zadeva

 • Obiskovalci in uporabniki spletne ponudbe (v nadaljevanju “uporabniki”).
 • Kupci v primeru uporabe naše spletne trgovine (v nadaljevanju “uporabniki”)

Namen obdelave

 • Zagotavljanje spletne ponudbe, njenih funkcij in vsebin
 • Obdelava vseh naročil, vključno z delovanjem vseh potrebnih fizičnih procesov, zlasti pošiljanja paketov in morebitnega preklica poslovnega dogodka v primeru garancije
 • Odgovor na zahteve za stik in komuniciranje z uporabniki.
 • Varnostni ukrepi.
 • Merjenje občinstva / Marketing

Uporabljeni izrazi

“Osebni podatki” pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu “oseba, na katero se podatki nanašajo”); fizična oseba se šteje za prepoznavno, ki se lahko identificira neposredno ali posredno, zlasti z dodelitvijo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator (npr. piškotki) ali ena ali več posebnih funkcij, ki izražajo telesno, fiziološko, gensko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

“Predelava” pomeni vsak postopek, izveden s pomočjo ali brez pomoči avtomatiziranih postopkov ali katerega koli takega postopka, povezanega z osebnimi podatki. Izraz sega daleč in vključuje skoraj vsako obdelavo podatkov.

“Pseudonimizacija” pomeni obdelavo osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče dodeliti določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne da bi se zagotovile dodatne informacije, pod pogojem, da se takšne dodatne informacije hranijo ločeno in da so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi se zagotovi, da niso dodeljeni določeni ali določljivi fizični osebi.

“Profiliranje” pomeni kakršno koli avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov, ki vključuje uporabo takih osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov, povezanih s fizično osebo, zlasti glede vidikov, povezanih z delovno uspešnostjo, gospodarskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivosti, vedenjem, bivanjem ali premestitvijo te fizične osebe.

“Odgovorna oseba” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ ali organ, ki sam ali v dogovoru z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov.

“Procesor” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Ustrezne pravne podlage

V skladu z 13. členom GDSVO, vas obveščamo o pravni podlagi naše obdelave podatkov. Če ni omenjena pravna podlaga iz deklaracije o varstvu podatkov, velja naslednje: Pravna podlaga za pridobitev soglasja je 6. člen lit. a in 7. člen GDSVO, pravna podlaga za obdelavo za opravljanje naših storitev in izvajanje pogodbenih ukrepov ter odgovor na poizvedbe je člen 6 (1) lit. b DSGVO, pravna podlaga za obdelavo za izpolnitev naših zakonskih obveznosti je člen 6 (1) lit. c DSGVO in pravna podlaga za obdelavo za zaščito naših legitimnih interesov je člen 6 (1). f DSGVO. V kolikor se zahteva obdelava osebnih podatkov, življenjskih interesov posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali druge fizične osebe, se kot pravna podlaga šteje člen št 6 lit. d GDSVO kot pravna podlaga.

Sodelovanje z izvrševalci in tretjimi osebami

Če v okviru naše obdelave razkrivamo podatke drugim osebam ali podjetjem (izvrševalci procesa ali tretjim osebam), jih posredujemo ali kako drugače odobravamo dostop do podatkov, se to stori le na podlagi zakonitega dovoljenja (npr. Če je prenos podatkov tretjim osebam, kot zahtevajo ponudniki plačilnih storitev v skladu s členom 6 (1) (b) DSGVO), ste privolili v pravno obveznost ali na podlagi naših zakonitih interesov (npr. uporaba posrednikov, gostiteljic spletnih strani itd.).

V primeru naročila bodo vaši podatki obdelani, zlasti v zvezi z obdelavo naročil s strani ponudnikov plačilnih storitev in storitev dostave.

V kolikor tretjim strankam naročamo, da obdelujejo podatke na podlagi ti pogodbe za pogodbeno obdelavo, se to stori na podlag 28 člena GDPR.

Dodatek za podatke o plačilu

Vaši podatki o plačilu bodo med postopkom naročanja šifrirani prek interneta. Zaradi posebnega vključevanja v postopek naročanja nimamo dostopa do vaših podatkov o plačilu in zato nismo obdelovalec teh podatkov. Te obdelujejo izključno naslednji ponudniki plačilnih storitev:

Besteron
Pay Solutions, a. s., Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava
IČO: 47866233
Odgovornost za varstvo podatkov je dosegljiva na naslovu helpdesk@ww.besteron.sk

Dodatek za informacije o dostavi

Da bi našim strankam pomagali zagotoviti boljše storitve, sodelujemo s ponudnikom tretjih oseb, ki obdeluje številke za sledenje pošiljk in objavlja podrobnejše informacije o statusu pošiljke za vsako stranko. Informacije tretjih oseb:

Zásielkovňa s. r. o.
Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 48136999
Odgovornost za varstvo podatkov je dosegljiva na naslovu info@zasielkovna.sk

Prenos podatkov v tretje države

Če podatke obdelujemo v tretji državi (tj. Zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali se to dogaja okviru uporabe storitev tretjih oseb ali razkrivanja ali posredovanja podatkov tretjim osebam, bo to storjeno le, če izpolniti (pred) pogodbene obveznosti na podlagi vaše privolitve na podlagi zakonske obveznosti ali na podlagi naših zakonitih interesov. Ob upoštevanju pravnih ali pogodbenih dovoljenj podatke obdelujemo ali jih obdelujemo v tretji državi samo ob prisotnosti posebnih zahtev iz člena 44 uredbe GDPR. To pomeni, da se obdelava opravi na primer na podlagi posebnih jamstev, kot je uradno priznana raven varstva podatkov (npr. za ZDA prek „Privacy Shieldi“) ali skladnosti z uradno priznanimi posebnimi pogodbenimi obveznostmi (tako imenovane „standardne pogodbene klavzule“).

Odstop

Pravica do odstopa

Imate pravico do soglasja v skladu s členom 7 (3) uredbe o GDPR-ju.

Pravica do obdelave podatkov

V prihodnje lahko ugovarjate nadaljnji obdelavi vaših podatkov v skladu s členom 21 GDPR. Ugovor se lahko nanaša zlasti na obdelavo za namene neposrednega trženja.

Pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo

Imate pravico zaprositi za potrditev ali se vprašani podatki obdelujejo, kot tudi za nadaljne informacije in kopijo podatkov v skaldu s 15. čl GDPR.

V skladu s 16. čl. GDPR imate pravico zahtevati dopolnjevanje podatkov, ki se nanašanjo na vas in do popravka napačnih podatkiv, ki se nanašajo na vas.

V skladu s čl. 17. GDPR, imate pravico zahtevati, da se povpraševani podatki takoj izbrišejo ali, kot alternativo, zahtevate omejitev obdelave v skladu z 18. čo GDPR.

Imate pravico zahtevati, da se podatki, ki se navedujejo na vas in so nam bili posredovani v skladu z 20. čl. GDPR in zahtevati posredovanje drugim odgovornim osebam.

V skladu s 77. čl imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Uporaba podatkov za promocijske namene

Vaši podatki so pomembni za izboljšanje individualne nakupovalne izkušnje. Informacije, ki jih zbiramo so: internetna povezava, izbrana končna naprava, operacijski sistem, datum in čas obiska našega spletnega mesta, obisk splenih strani.

Kadarkoli lahko nasprotujete uporabi osebnih podatkov za namene oglaševanja. Zadostuje obvestilo po elektronski pošti, pismu ali faksu. Tukaj lahko najdete naše kontaktne podatke.

Novice

Z naslednjimi informacijami vas obveščamo o vsebini našega newsletterja ter o postopkih registracije, odpošiljanja in statističnega vrednotenja ter vaše pravice do ugovora. S prijavo na newsletter se strinjate s prejemom in opisanimi postopki.

Vsebina glasila: pošiljamo novice, e-pošto in druga elektronska obvestila z informacijami o oglaševanju (v nadaljnjem besedilu “newsletter”) samo s soglasjem prejemnika ali s pravnim dovoljenjem. Če so vsebine newsletterja konkretno opisane, so avtoritativni za privolitev uporabnikov. Poleg tega newsletter vsebuje informacije o naših izdelkih in spremljajoče informacije (npr. varnostna navodila), ponudbe, promocije in informacije o nas.

Dvojna prijava in prijava: Registracija za naše novice poteka po tako imenovanem dvostranskem postopku. To pomeni, da boste po vpisu prejeli e-poštno sporočilo, da zaprosite za potrditev vaše registracije. Ta potrditev je potrebna, da se nihče ne more registrirati z zunanjim e-poštnimi naslovom. Registracija za newsletter bo zabeležena, v namen dokazila postopka registracije v skladu z zakonskimi zahtevami. To vključuje shranjevanje prijave in čas potrditve ter IP naslov. Prav tako bodo vpisane spremembe podatkov, shranjenih pri ponudniku storitev.

Če želite prejemati newsletter, zadostuje, da navedete svoj e-poštni naslov. Neobvezno vas prosimo, da navedete ime za oseben nagovor v newsletterju.

Pošiljanje newsletterja a in s tem povezano merjenje uspešnosti temelji na privolitvi prejemnikov, Člen 6 v 1. odstavju GDSV v povezavi s členom 107 (2) TKG ali, če soglasje ni potrebno, temelji na naših legitimnih interesih v neposrednem trženju, člen 6, odstavek 1, točka F. GDSV povezavi s členom 107, odstavek 2, 3 TKG.

Prijava postopka registracije temelji na naših legitimnih interesih v skladu s 6. členom, 1. odstavkom, F GDSV. Naš interes je uporaba prijaznega in varnega sistema newsletterja, ki služi tako poslovnim interesom kot tudi pričakovanjem uporabnikov ter nam omogoča, da dokažemo soglasje.

Prekinitev / preklic

Prejemanje našega newsletterja lahko kadarkoli prekličete oz prekličete soglasje. Povezavo do preklica newsletterja najdete na koncu vsakega newsletterja. Predložene e-poštne naslove lahko shranimo za največ tri leta na podlagi naših zakonitih interesov, preden jih izbrišemo, da zagotovimo predhodno soglasje. Obdelava podatkov je omejena na namen morebitne obrambe pred zahtevki. Posamezni zahtevek za preklic je možen kadarkoli, pod pogojem, da se istočasno potrdi obstoj privolitve.

Piškotki in pravica do ugovora direktnega oglaševanja

“Piškotki” so majhne datoteke, ki so shranjene na uporabniških računalnikih. V piškotkih se lahko shranijo različne informacije. Piškotek se uporablja predvsem za shranjevanje informacij o uporabniku (ali napravi, na kateri je shranjen piškotek) med ali po obisku spletne ponudbe. “Začasni piškotki” ali “prehodni piškotki” so piškotki, ki so izbrisani, ko uporabnik zapusti spletno storitev in zapre svoj brskalnik. V takšnem piškotku lahko na primer shranite vsebino nakupovalnega vozička v spletni trgovini ali statusu prijave. Izraz “trajni” ali “stalni se nanaša na piškotke, ki ostanejo shranjeni tudi po zaprtju brskalnika. Na ta način lahko na primer shranite prijavo, ko po nekaj dneh ponovno obiščete mesto. Prav tako lahko v takšnem piškotku shranimo interese uporabnikov, ki se uporabljajo za merjenje obsega ali namene trženja. »Piškotek drugega ponudnika« se nanaša na piškotke, ki jih ponujajo ponudniki, razen osebe, ki upravlja spletno ponudbo (če gre le za njihove piškotke, to imenujemo “Piškotki prve stranke”).

Uporabljamo lahko začasne in stalne piškotke in to pojasnjujemo v kontekstu naše politike zasebnosti.

Če želite, lahko s spreminjanjem nastavitev brskalnika omejite, blokirate ali izbrišete piškotke.Shranjene piškotke lahko izbrišete v sistemskih nastavitvah brskalnika. Izključeni piškotki lahko privedejo do funkcionalnih omejitev ponudbe.

Splošno protislovje z uporabo piškotkov, ki se uporabljajo za namene spletnega trženja, je mogoče najti v različnih storitvah, zlasti v primeru sledenja, prek spletne strani ZDA http://www.aboutads.info/choices/ ali strani EU http://www.youronlinechoices.com/ . Poleg tega je mogoče shranjevanje piškotkov onemogočiti tako, da jih izklopite v nastavitvah brskalnika. Kar lahko vpliva na funkcje spletne ponudbe.

Google Analytics z “anonimno IP” ekstenzijo

Na podlagi naših legitimnih interesov (tj. zanimanja za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu člena 6 (1) je zapisana DSGVO) uporabljamo Google Analytics, storitev spletnega analitika, ki jo zagotavlja Google LLC (“Google”), ki uporablja piškotke.. Podatki, ki jih piškotek pridobi o uporabi spletne ponudbe s strani uporabnikov, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Google deluje n v skladu s sporazumom o zaščiti zasebnosti, kar zagotavlja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o zasebnosti ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Google bo podatke uporabil v našem imenu, da bi ovrednotil uporabo naše spletne ponudbe s strani uporabnikov, pripravil poročil o dejavnostih v tej spletni ponudbi in nam posredoval nadaljnje storitve, povezane z uporabo te spletne ponudbe in uporabe interneta. V tem primeru lahko uporabniške profile uporabnikov uporabimo iz obdelanih podatkov.

Google Analytics uporabljamo le z aktivirano anonimizacijo IP-ja. To pomeni, da bo Googlov skrajšal naslov IP uporabnikov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan.

Naslov IP, ki ga predloži brskalnik uporabnika, ne bo združen z drugimi podatki, ki jih zagotavlja Google. Uporabniki lahko preprečijo shranjevanje piškotkov z ustrezno nastavitvijo programske opreme brskalnika; Uporabniki lahko tudi preprečijo, da Google zbira podatke, ki jih ustvari piškotek, in so povezani z njegovo uporabo spletne ponudbe in obdelavo teh podatkov s strani Googla s prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Če želite več informacij o uporabi Googlovih podatkov preberite Googlov pravilnik o zasebnosti ( https://policies.google.com/technologies/ads ) in Googlove nastavitve oglasov ( https: // adssettings.google.com/authenticated ).

Osebni podatki uporabnikov bodo po 14 mesecih izbrisani ali anonimirani.

Google Universal Analytics

Google Analytics uporabljamo v obliki »Universal Analytics«. »Universal Analytics« pomeni proces storitve Google Analytics, v katerem uporabniška analiza temelji na psevdonimnem ID-ju uporabnika in s tem ustvari psevdonimni profil uporabnika z informacijami o uporabi različnih naprav (tako imenovano »sledenje med napravami«) ,

Ciljanje na Google Analytics

Google Analytics uporabljamo za prikazovanje oglasov, prikazanih v Googlu in njegovih povezanih oglaševalskih storitvah, le za tiste uporabnike, ki so pokazali zanimanje za ponudbo na spletu ali imajo določene značilnosti (npr. zanimanja za določene teme ali izdelke, ki jih obiščejo). Spletne strani, ki jih pošljemo Googlu (tako imenovano »ponovno trženje« ali »ciljne skupine Google Analytics«). Pri ciljnih skupinah za ponovno trženje želimo tudi zagotoviti, da naši oglasi ustrezajo potencialnim interesom uporabnikov.

Google Adwords in merjenje konverzij

Naše podjetje uporablja storitve Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 na podlagi naših interesov (to je zanimanja za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne storitve v smislu člena 6 (1) lit. DSGVO) , ZDA, (“Google”).

Google je potrjen v skladu s sporazumom o zaščiti zasebnosti in zagotavlja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o zasebnosti ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Uporabljamo Googlovo spletno orodje za trženje AdWords, ki se uporablja za prikaz oglasov v Googlovem oglaševalskem omrežju (npr. v rezultatih iskanja, videoposnetkih, spletnih mestih itd.), Tako so prikazani uporabnikom, ki imajo domnevno zanimanje za oglase. To nam omogoča, da natančneje prikažemo oglase za našo spletno ponudbo in znotraj njih, tako da oglase predstavljamo samo uporabnikom, ki se potencialno ujemajo z njihovimi interesi. Če na primer uporabnik vidi oglase za izdelke, ki jih išče v drugih spletnih ponudbah, se to imenuje ponovno trženje. Za te namene bo Google ob dostopu do naših spletnih mest in drugih spletnih strani, kjer je Googlov oglaševalsko omrežje aktiven, nemudoma izvedla Googlovo kodo in postala tako imenovana (ponovno) tržna oznaka (nevidna grafika ali koda, znana tudi kot s”pletni svetilniki”), vključena v spletno stran. Z njihovo pomočjo lahko uporabnik shrani posamezen piškotek, tj. majhno datoteko (namesto piškotkov se lahko uporabljajo tudi primerljive tehnologije). V tej datoteki je navedeno, katere spletne strani je uporabnik obiskal, za vsebino, za katero se zanima, na katere ponudbe klikne, ter tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, referenčnih spletnih mestih, času obiska in druge podatke o uporabi spletne ponudbe.

Poleg tega uporabljamo posamezne “piškotke konverzije”. Podatke, pridobljene s piškotkom, Google uporablja za ustvarjanje statistike konverzij. Vendar pa izvemo samo anonimno skupno število uporabnikov, ki so kliknili na naš oglas in so bili preusmerjeni na stran za sledenje preusmeritvam. Nikakor pa ne prejmemo nobenih informacij, ki osebno identificirajo uporabnike.

Podatki uporabnikov so podrejeni psevdonimu v Googlovem oglaševalskem omrežju. Google na primer ne shrani in obdeluje imen uporabnikov ali e-poštnih naslovov, temveč obdeluje ustrezne podatke na način, povezan s piškotki, znotraj psevdonimnih uporabniških profilov. To pomeni, da z vidika Googla oglasi niso upravljani in prikazani posebej določeni osebi, temveč lastniku piškotka, ne glede na to, kdo je lastnik piškotka. To ne velja, če uporabnik izrecno dovoljuje Googlu obdelavo podatkov brez te psevdonimizacije. Podatki, zbrani o uporabnikih, se posredujejo Googlu in so shranjeni na Googlovih strežnikih v Združenih državah.

Če želite več informacij o uporabi Googlovih podatkov, preberite Googlov pravilnik o zasebnosti ( https://policies.google.com/technologies/ads ) in Googlove nastavitve oglasov oglasov ( https: // adssettings.google.com/authenticated ).

Facebook stran po meri občinstva

V okviru naše spletne ponudbe je zaradi naših legitimnih interesov pri analizi, optimizaciji in gospodarnem delovanju naše spletne ponudbe in za te namene tako imenovano Facebook Pixel socialno omrežjaeFacebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , ZDA ali, če ste v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”).

Facebook je potrjen v skladu s sporazumom o zaščiti zasebnosti, ki zagotavlja jamstvo za skladnost z evropsko zakonodajo o zasebnosti ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

S pomočjo Facebook -Pixels lahko na eni strani Facebook določi obiskovalce naše spletne ponudbe kot ciljno skupino za prikazovanje oglasov (tako imenovani »oglasi v spletu«). V skladu s tem uporabljamo Facebook Pixel za prikaz oglasov Facebook, ki smo jih poslali samo tistim uporabnikom Facebooka, ki so pokazali zanimanje za našo spletno ponudbo ali imajo določene funkcije (npr. Zanimanje za določene teme ali izdelke, ki jih obiščejo) Določene spletne strani), ki jih posredujemo družbi Facebook (tako imenovane »ciljne publike«). S pomočjo Facebook Pixels tudi želimo zagotoviti, da so naši oglasi v Facebooku v skladu s potencialnim interesom uporabnikov in niso nadležni. S pomočjo Facebook Pixels lahko razumemo tudi učinkovitost oglasov Facebook za statistične in tržne raziskave, v katerih vidimo, ali so bili uporabniki preusmerjeni na naše spletno mesto, potem ko kliknejo na Facebook oglas (tako imenovano »pretvorba«).

Obdelava podatkov prek Facebooka je del Facebookove politike uporabe podatkov. V skladu s tem splošne opombe o predstavitvi Facebookovih oglasov v politiki uporabe Facebooka: https://www.facebook.com/policy . Za posebne informacije in podrobnosti o Facebook Pixelu in kako deluje, obiščite oddelek za pomoč za Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

Lahko nasprotujete ujemanju s Facebook Pixlom in uporabo podatkov za prikazovanje oglasov Facebook. Če želite določiti, katere vrste oglasov vidite v Facebooku, lahko odprete stran, ki jo nastavi Facebook, in sledite navodilom za nastavitve oglaševanja na podlagi uporabe: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . Nastavitve so neodvisne od platforme, torej so sprejete za vse naprave, kot so namizni računalniki ali mobilne naprave.

Piškotke lahko uporabite tudi za merjenje razdalj in promocijske namene prek strani za deaktiviranje omrežne oglaševalske pobude ( http://optout.networkadvertising.org/ ) in poleg tega spletnega mesta ZDA ( http://www.aboutads.info/ izbire ) ali na evropski spletni strani ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

Prisotnost na spletu – družabni mediji

V družabnih omrežjih in na platformah vzdržujemo spletno prisotnost, s katero komuniciramo s strankami, potencialnimi uporabniki in aktivnimi uporabniki ter jih obveščamo o naših storitvah.

Opozarjamo, da se lahko podatki uporabnikov obdelujejo zunaj območja Evropske unije. Kar lahko povzroči tveganje za uporabnike, saj bi lahko na primer izvrševanje pravic uporabnikov postalo težje. V zvezi z ameriškimi ponudniki, ki so certificirani v skladu z zaščito zasebnosti, poudarjamo, da so zavezani spoštovanju standardov EU glede zasebnosti.

Poleg tega se podatki uporabnikov običajno obdelujejo za tržne raziskave in oglaševanje. Uporabniške profile lahko na primer ustvarimo iz vedenja uporabnikov in posledičnih interesov uporabnikov. Profili uporabe se lahko uporabijo na primer za postavitev oglasov znotraj in zunaj platform, ki naj bi bili v skladu z interesi uporabnikov. V te namene se piškotki običajno shranjujejo na računalnikih uporabnikov, v katerih se shranjuje tudi vedenje uporabnikov in njihovi interesi interesi Poleg tega se lahko v profilih uporabe podatki shranjujejo neodvisno od naprav, ki jih uporabniki uporabljajo (zlasti če so uporabniki člani zadevnih platform in so se vanje prijavili).

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov temelji na naših zakonitih interesih za učinkovito obveščanje uporabnikov in komunikacijo z uporabniki v skladu z členom 6, odst. 1 glede na DSGVO/ZVOP. Če uporabnik zahteva od ponudnika soglasje pri obdelavi podatkov (tj. njihovo soglasje, npr. s potrditvijo potrditvenega polja za razlago), je pravna podlaga za obdelavo, odstavek 1, člen 7 po GDPR.

Za podroben opis zadevne obdelave in možnosti protislovja (opt-out) se sklicujemo na naslednje povezane informacije ponudnika.

Tudi v primeru zahtev po informacijah in uveljavljanju pravic uporabnikov opozarjamo, da jih lahko ponudniki učinkovito uveljavljajo. Dostop do podatkov imajo samo ponudniki, ki lahko neposredno sprejmejo ustrezne ukrepe in zagotovijo informacije. V kolikor še vedno potrebujete pomoč, se lahko obrnete na nas.

Varnostni ukrepi

Sprejemamo ustrezne tehnične ukrepe v skladu z 32. členom GDPR, upoštevajoč stanje tehnike, stroške izvajanja in način obsega okoliščin in namena obdelave ter različne verjetnosti in resnosti tveganja za pravico in svobodo fizičnih oseb, za zagotovitev primernih varnostnih ukrepov, ki ustrezajo tveganju.

Ukrepi vključujejo zlasti zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov z nadzorovanjem fizičnega dostopa do podatkov ter dostopa vnosa, razkritja, razpoložljivosti in odklopa. Poleg tega smo vzpostavili postopke za zagotovitev uživanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki, izbris podatkov in odziv na kompromis podatkov. Varstvo osebnih podatkov upoštevamo že pri razvoju ali izbiri strojne opreme, programske opreme in postopkov v skladu z načelom varstva podatkov s pomočjo oblikovanja tehnologije in privzetih nastavitev, ki so prilagojene zasebnosti posameznika (25. člen GDPR).

Datoteke server log

Samodejno zbiramo in shranjujemo informacije v tako imenovanih strežniških dnevnikih, ki jih vaš brskalnik samodejno pošlje ob vprašanju o naši spletni strani. To so:

 • Vrsta brskalnika in različica brskalnika
 • Uporabljen operacijski sistem
 • URL napotitelja
 • Ime gostitelja računalnika, ki dostopa
 • Čas zahteve strežnika

Podatke v glavnem uporabljamo za zagotavljanje kakovosti naših storitev. Teh podatkov ni mogoče dodeliti določenim osebam. Teh podatkov ni mogoče združiti z drugimi viri podatkov. V kolikor gre za nezakonito uporabo navedb, si pridržujemo pravico, da te podatke preverimo.

Izbris podatkov

Podatki, ki jih obdelujemo, so izbrisani ali omejeni pri njihovi obdelavi v skladu s členoma 17 in 18 Uredbe o GDPR. Če v izjavi o zasebnosti ni izrecno navedeno, bodo podatki, ki jih bomo shranili, izbrisani takoj, ko le-ti niso več potrebni za njihov predviden namen, izbris pa ni v nasprotju z zakonskimi zahtevami glede shranjevanja. Če se podatki ne izbrišejo, ker so potrebni za druge in zakonsko dovoljene namene, bo njihova obdelava omejena. To pomeni, da so podatki blokirani in niso obdelani za druge namene. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti iz komercialnih ali davčnih razlogov.

V skladu z zakonskimi zahtevami skladiščenje poteka zlasti 5 let.

V primeru izbrisa bo naš sistem zaradi nepovratnega postopka psevdonimizacije postal neprepoznaven in neizterljiv.

Soglasje za obdelavo podatkov ob prijavi v podjetje AjurShop s. r. o.

1. Soglasje

S prijavo ali registracijo pri AjurShop s. r. o. nam posredujete svoje osebne podatke preko posebne aplikacije za iskanje zaposlitve. Vaši podatki so shranjeni in obdelani v sistemih našega programskega partnerja BambooHR.

2. Zasebnost in zaupnost

Za nas je pomembna zasebnost. Podjetje AjurShop s. r. o. je sprejelo potrebne organizacijske in tehnične ukrepe za zagotovitev zaupnosti vašega prijave.

3. Uporaba vaših osebnih podatkov

Med postopkom prijave se shranjujejo običajni korespondenčni podatki, kot so poštni naslov, e-poštni naslov in telefonske številke, ki so v prijavi kandidata. Poleg tega se zabeležijo in shranijo dokumenti, ki jih posredujete ob prijavi, kot so motivacijsko pismo, življenjepis, poklicna, izobraževalna in delovna potrdila oz certifikati.

Ti podatki bodo shranjeni, obdelani ali posredovani samo kot del vaše prijave. Dostopni so samo zaposlenim na kadrovskem oddelku podjetja AjurShop s. r. o. in osebah, odgovornim pri izbiri. Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani podjetjem ali osebam zunaj podjetja AjurShop s. r. o. ali uporabljeni v druge namene.

4. Pravica do informacij

Na zahtevo bomo z veseljem posredovali vaše shranjene podatke. V zvezi s tem se obrnite na našo kadrovsko službo (info@organicindia.si).

5. Shranjevanje in brisanje podatkov

Vaši podatki se hranijo v času trajanja postopka prijave, morebitne zaposlitve v trajanju zakonsko določenega obdobja hrambe. V primeru zaposlitve pri AjurShop s. r. o., bodo vaši podatki ali izpiski iz njih, dodani v vašo osebno mapo.

Če ste se prijavili, vendar vam v tem trenutku ne moremo ponuditi primernega delovnega mesta, si pridržujemo pravico, da vašo prijavo obdržimo v naši evidenci. V tem primeru boste prejeli sporočilo za vašo informacijo. Če se s tem ne strinjate ali niste več zainteresirani, imate vedno možnost, da vaše podatke izbrišemo.

Kontakt

Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo osebnih podatkov, njihovo razkritje, popravek, blokiranje, izbris ali preklic soglasja, se obrnite neposredno na nas: info@organicindia.si

Orodja za spletno sledenje

V kontekstih ponovnega oglaševanja in reklamnih oglasov uporabljamo storitve tretjih oseb. To se navadno naredi s piškotki ali pixel-i. Tako bodo promocijske ponudbe bolj koristne in zanimive za vas.

Uporaba Facebook Social Plugins

Ta spletna stran uporablja tako imenovane “social plugins” socialnega omrežja Facebook, ki jih upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (“Facebook”). Plugi so označeni z logotipom Facebook ali dodatkom “Social plug-in of Facebook” ali “Facebook Social Plugin”. Pregled vtičnikov in njihovi izgled najdete tukaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Ko obiščete stran spletnega mesta, ki vsebuje tak vtičnik, se bo vaš brskalnik povezal neposredno s strežniki Facebook. Vsebina vtičnika se prenaša neposredno iz Facebooka v vaš brskalnik in se vključi v spletno mesto.

Z vključitvijo vtičnikov Facebook dobi informacije, do katerih je vaš brskalnik dostopal do ustrezne strani našega spletnega mesta, tudi če nimate Facebook računa ali niste prijavljeni v Facebook. Te informacije (vključno z vašim naslovom IP) se prenašajo neposredno iz vašega brskalnika v Facebook strežnik v ZDA in se tam shranjujejo.

Če ste prijavljeni v Facebook, lahko Facebook neposredno povezuje obisk naše spletne strani z vašim Facebook računom. Če komunicirate z vtičniki, na primer s pritiskom na gumb »Všeč mi je« ali s komentarjem, se ustrezni podatki pošljejo tudi na strežnik Facebook in tam shranijo. Informacije so objavljene tudi na Facebooku in prikazane vašim prijateljem na Facebooku.

Facebook lahko uporablja te informacije za oglaševanje, tržne raziskave in ustrezno oblikovanje strani Facebook. V ta namen bo Facebook ustvaril uporabne, zanimive profile in ocenil, kako uporabljate naše spletno mesto glede oglasov, ki so oglaševani na Facebooku, za informiranje ostalih uporabnikov aktivnosti glede naše spletne strani in zagotovil dodatne storitve, povezane z uporaba Facebooka.

Če ne želite, da Facebook dostopa do podatkov, zbranih na naši spletni strani, na vaš Facebook račun, se iz Facebooka odjavite, preden obiščete našo spletno stran.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnje obdelave in uporabe podatkov prek Facebook-a ter vaših pravic in nastavitev za zaščito vaše zasebnosti najdete v Politiki zasebnosti Facebooka (Privacy Policy of Facebook): https: //www.facebook .com / policy.php

Varovanje podatkov

Podatki za plačilo so šifrirani in se v postopku naročanja prenašajo prek interneta. Z različnimi tehničnimi sistemi in organizacijskimi ukrepi zagotovimo, da ne prihaja do izgub, uničenja, dostopa, spreminjanja in distribucije vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Svoje podatke za dostop jemljite zaupno in zaprite okno brskalnika, ko ste končali svojo komunikacijo z nami, še posebej, če računalnik delite z drugimi.

Shranjujemo besedilo pogodbe in podatke o naročanju vam pošljemo preko e-maila. Pogoje lahko kadarkoli preberete tukaj prebral. Po prijavi, si lahko vedno ogledate vaša pretekla naročila.